Kåre WillochWilloch

Kåre Willoch var stortingsmedlem i over tretti år, fra 1957-89. Han var med i Lyngs regjering i 1963, i Bortens regjering 1965-70 og var statsminister i Norge fra 1981-86.

Han har ledet Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité, innehatt en rekke sentrale verv både nasjonalt og internasjonalt, og var fylkesmann i Oslo og Akershus frem til han ble pensjonert i 1998. Han har vært styreformann i NRK, virket som direktør for Fr. Nansens Institutt og har markert seg som en av samfunnsdebattens mest reflekterte aktører.

Utgivelser:

  • Tanker i tiden (1999)
  • Myter og virkelighet (2002)
  • Utfordringer (2004)
×