Norsk Artist Formidling

“Begrensningene finnes kun i eget hode – mulighetene likså.”

Cato Zahl Pedersen (1959) har en livserfaring som når godt frem til ledere og ansatte i virksomheter som behøver påfyll i en innovativ, hektisk, utfordrende og/eller endrende hverdag. Han har mange og gode referanser fra virksomheter i så vel privat som offentlig sektor.

Etter en høyspentulykke i 1973 snudde livet seg for den pianospillende odelsgutten.

Han overlevde, om enn noe amputert. Amputasjon er ikke nødvendigvis noe begrensning.

Han har bevisst drevet en “Funksjonskamp” siden ulykken. Det har ført til 13 gullmedaljer i Paralympics (1980-94), ekspedisjon til Sydpolen (1994), verdens sjette høyeste fjell Cho Oyu, 8.201 moh (2005) og Mount Everest, 8.850 moh (2007) valgte han å snu 200 meter under toppen av sikkerhetsgrunner.
For andres mestringsopplevelser har han bidratt til etablering og tre års ledelse av CatoSenteret – et senter for egen mestring i rehabilitering. Ledet prosjektet “Gode hoder i arbeid”, eiet av Abelia/NHO med hensikt å bidra til et større mangfold i arbeidslivet. Nå arbeider han som coach og konsulent i Olympiatoppen.

Med sin brede og lange livserfaring som “annerledes” fra sykeseng til Sydpol, kommer Cato Zahl Pedersen inn på viktige individuelle og teammessige suksesskriterier og drivkrefter for å lykkes.

Uansett oppgaver og mål, er veien til resultatene den store opplevelsen. Han legger vekt på mulighetsorientering, planlegging, gjennomføringskraft, egen motivasjon, teamarbeid, samhandling mot felles mål og endringsvilje.

Tilbakemeldingene fra oppdragsgivere er at han treffer veldig godt hjerterota med et reflektert budskap som er relevant å overføre til egen virksomhet.

Foredrag tilpasser ham gjerne til virksomhetens utfordringer og målgruppe.

Individuelle fokuseringer:
Det er ikke alltid jeg bestemmer hva som hender, men jeg bestemmer hvordan jeg håndterer og mestrer det som kommer.
Vi blir ikke nødvendigvis gode i morgen, selv om vi har for vane å være det.
Fokuser på det du har, mer enn på hva du mangler.
Denne utfordringen gjelder meg, den vil jeg gjøre noe med.
Bevissthet er å fokusere på det du skal, og så gjøre det.
Ta et skritt av gangen. Tenk det, og gjør det.
Negative tanker er begrensende. Positive tanker skaper muligheter.
La “Impossible” bli til “I’m possible”.

Team fokuseringer:
Spilleregler gir trygghet for god kommunikasjon i teamet.
Faglige kvaliteter og personlige egenskaper må sees i en helhet.
Samhandling er å gi hverandre gode “pasninger”, og involvere hverandre i foredlingsprosessene.
Det er meg det kommer an på – også for å gjøre hverandre gode.

Egnet tid er 1-1½ time.

 

[ess_grid_ajax_target alias=”grid-1″]

×