harald_knudsen_m_trompet_smallHarald Knudsen

Jazz og ledelse – En annerledes opplevelse

Går det an å ta opp de virkelig store og vanskelige temaene innen ledelse og teamarbeid på en enkel og oversiktlig måte? Går det an å få frem et lite antall grunnpillarer på en slik måte at det virkelig sitter, og slik at det virkelig fører til forandring?

Harald Knudsen er professor i ledelsesfag, tilknyttet siviløkonomutdanningen i Kristiansand, ved Universitetet i Agder. Hans grundige studier av lederskap, filosofi, psykologi og læringsteori ligger til grunn for “Jazz og ledelse”.

Programmet er originalt og kreativt. Kombinasjoner av lyd og synsinntrykk, bevegelse og rollespill, rytmikk og følelser hjelper tilhøreren å forstå budskapet og huske det – for senere å kunne anvende det i utøvelsen av lederskap. Budskapet er pedagogisk og enkelt. Men temaene det berører hører til de vanskeligste og mest utfordrende en leder kan stå overfor – nemlig forandring av væremåte og utvikling av lederegenskaper og relasjoner.

Markedet oversvømmes av nye lederkonsepter, forretningsideer, styringsredskaper og organisasjonsløsninger. Organisasjoner bruker millioner av kroner på å utmeisle visjonsdokumenter, strategidokumenter, etiske retningslinjer og oppskrifter på lederadferd.

Samtidig står de fine ordene og oppskriftene svært ofte i et motsetningsforhold til hva som faktisk praktiseres i de samme organisasjonene. Jo finere ord man bruker om kulturen og lederprinsippene, desto sterkere krav stilles det til praksis. Den største bøygen i mange virksomheter er å overkomme gapet mellom teori og praksis, mellom liv og lære, mellom budskap og væremåte.

Nettopp dette forholdet mellom de ordene vi bruker og den adferden vi praktiserer står i fokus i “Jazz og ledelse”. Spenningsforholdet illustreres i musikken, og det knyttes opp mot tre hoved-dimensjoner av ledelse.

Stifinner-dimensjonen dreier seg om det kreative og innovative, om strategier, problemløsning og improvisasjon. Mentor-dimensjonen dreier seg om å få frem det beste i andre mennesker, gjennom personlige relasjoner og tillit, oppmuntring, samspill og harmonisering.

Energiserende lederskap dreier seg om forvandling og motivasjon, om rytmeskift, humør og stemning, og om opplevelsen av å være med på noe stort.
Prinsippene for “Jazz og ledelse” er særlig aktuelle for store og små foretak som arbeider med å stimulere teamarbeid, kreativitet og “driv” i organisasjonen.

[ess_grid_ajax_target alias=”grid-1″]

×