Marco Elsafadi

Marco Elsafadi

Marco Elsafadi (f. 1976) er Palestinsk flyktning og kom til Norge med familie i 1987. Han basketballspiller på toppnivå og har representert det Norske landslaget i tolv år. Han er vinner av mesternes mester 2014.

I 1993 begynte Marco sitt engasjement for barn og unge og i 2002 stiftet han organisasjonen New Page som jobber med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold.

I løpet av tre år ekspanderte organisasjonen til 60 ansatte og ble dermed en meget viktig støttespiller for barnevernet i Oslo, Bergen og Stavanger. Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt for livet handler om samarbeid.

Mennesker bygger hverandre opp og bryter hverandre ned, daglig. Er vi bevisst vårt ansvar i samspillet med våre medmennesker?

  • Lær deg å bli et bedre medmenneske, både på jobb og hjemme!
  • Hvorfor er det så viktig «å ta vare på seg selv»?
  • Det er lett å tenke at ansvar ligger hos ledere, lærere og foreldre. Men ansvar for trivsel ligger også hos medarbeidere på jobb og elever på skolen. Vi har det godt dersom vi føler oss nyttige og viktige i et fellesskap.

Marco har mottatt en rekke priser for sitt mot og engasjement. På idrettsgallaen i 2006 ble Marco kåret til «Årets forbilde». Med sine 150 foredrag årlig er han en av landets mest etterspurte foredragsholdere.

Marco foredrar over en rekke temaer, blant annet: «Motivasjon og begeistring i nedgangstider».

Andre aktuelle temaer er:

  • Motivasjon kommer innenfra
  • Relasjonens kraft
  • Å håndtere press og motgang
  • Selvtillit i praksis
  • Verdier i bedriften

[ess_grid_ajax_target alias=”grid-1″]

×