monsen

Per-Yngve Monsen sto sentralt i en av landets mest vellykkede varslinger av økonomisk utroskap. Som tidligere divisjonsøkonom i Siemens Business Services varslet Monsen om at selskapet han jobbet i tok seg for mye betalt i en kontrakt de hadde med Forsvaret. Monsen ble usaklig oppsagt men fikk senere tilkjent erstatning på 1,5 millioner kroner og Siemens har foreløpig tilbakebetalt 76 millioner kroner til Forsvaret.

Monsen ble tildelt Zola – prisen for år 2007. Prisen deles ut i Nobel instituttet av Foreningen til fremme av sivilt mot. Den gis til personer som «åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold i Norge som truer grunnverdier i det norske samfunn: Menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet.

Monsen har økonomi utdannelse fra NHH og arbeidet som prosjektøkonom for Forsvarets Bygningstjeneste frem til år 2000. Fra år 2000 og frem til oktober 2004 arbeidet han i Siemenskonsernet som divisjonsøkonom/økonomisjef. Sammen med tidligere brennpunkt journalist Arild Aspøy og psykolog ved Ullevål sykehus Andreas Høstmælingen etablerte han i desember 2006 selskapet Explisit – Senter for ytringskompetanse. Formålet til selskapet er først og fremst å gi virksomheter råd og bistand for bekjempelse av korrupsjon i tillegg til å holde ulike foredrag om emnet.

Han er vokst opp på Skullerud i Oslo sammen med sine brødre Erik, Lars og Jan. Bor i dag på Ulsrud i Oslo sammen med kone og barn.

[ess_grid_ajax_target alias=”grid-1″]

×