Norsk Artist Formidling

Rune Larsen

 

Seminaret Du er budskapet
Rune Larsen har i over 30 år hatt sitt levebrød som kommunikator, enten på scenen, på TV-skjermen, som skrivende journalist eller på talerstolen. I løpet av den tiden har han gjort seg erfaringer som er anvendelige i en hver form for kommunikasjon.

Seminaret Du er budskapet tar konsekvensen av dette enkle faktum:
God kommunikasjon er helt avgjørende hvis vi har en vare vi ønsker å selge, eller en idé vi ønsker å formidle. Visste du at det tar 15 sekunder før et publikum har bestemt seg for om de liker eller misliker en artist eller en foredragsholder? Visste du at 85% av din suksess i forretningslivet er avhengig av effektiv kommunisering? Visste du at 93% av all kommunikasjon er nonverbal?

Det er de samme prinsippene som gjelder på en scene som i et møte med 4-5 mennesker. All kommunikasjon er dialog, og dersom man ikke tar utgangspunkt i den virkelighetsoppfatning tilhørerne har, kan man få problemer med å bli forstått:

Noen ganger svarer vi på spørsmål som ikke er stilt, eller vi holder et foredrag om hvordan et urverk fungerer når noen bare vil vite hva klokken er. Når vi ikke makter å nå frem med vårt budskap er det ofte fordi vi ikke har gjort oss kjent med mottageren. Den taleren som klarer å se med tilhørerens øyne og høre med tilhørerens ører, har store muligheter med å nå frem med sitt budskap.

Rune Larsen har i flere år kurset næringslivsfolk, prester og nye TV-ansikter. I løpet av den tiden har han erfart at det finnes noen prinsipper som er anvendelig for alle typer kommunikasjon. Måten å komponere en forestilling er svært lik måten å komponere en tale. Den nonverbale kommunikasjonen er også like avslørende for en artist som for en foredragsholder. Disse prinsippene, sammen med en muslimsk eksempelfortelling, danner utgangspunktet for seminaret Du er budskapet.

[ess_grid_ajax_target alias=”grid-1″]

×