Norsk Artist Formidling

Stein Tyrdal

Abstrakt
Det er mye anekdotisk “bevis” som gir støtte for at humor og latter kan brukes som terapi, men dokumentasjonen av effekten på ulike sykdomskategorier er imidlertid mangelfull og delvis motstridende. Mange ønsker å bruke humor i deres omgang med pasienter, men er usikre på hvordan det skal gjøres. Målet for foredraget er å gi tilhørerne en bedre forståelse av humor og dens medisinske bruk. Smil gir suksess også i arbeidslivet.
Det er rimelig god dokumentasjon for at vennlig humor bedrer deler av immunforsvaret og at humor kan brukes som en positiv mestringssstrategi for stress, sykdom og smerte. Stress svekker immunforsvaret og øker kroppens mottakelighet for infeksjonssykdommer. Når stress kan reduseres med humor, er det rimelig å anta at humor også reduserer infeksjonssykdommer. Men det er en del metodiske problemer; blant andre vanskene med å definere hva humor er og at folk ler av andre årsaker enn humor.


Stein Tyrdal
er kjent som Norges humordoktor. Han er mye brukt som foredragsholder, møteleder og humorleverandør for både i offentlig og privat sektor. Foredragene om medisinsk humor er lagt inn på Powerpoint og presenteres ved hjelp av videokanon. De er rikt illustrert med humoristiske bilder og tegninger. De omtales som både lærerike, annerledes og svært inspirerende. Foredragene spener fra absurd humor til det dødsens alvorlige. De krydres med egne historier og historier som er innsendt til spalten ”Leger på tvers” i Tidsskrift for Den norske lægeforening hvor han var humorredaktør i fem år.

Tyrdal arbeider som kreativ kommunikasjonsrådgiver med humor som verktøy. Han er daglig leder for Humorologisk Institutt, president i Nordisk selskap for medisinsk humor, samt redaktør og medforfatter for bøkene ”Humor og helse. Fra smilehull til latterkrampe. Bok 1 og 2” (Kommuneforlaget 2002). Tyrdal er også forfatter av to kapitler om albueskader i læreboken ”Idrettsmedisin” (Gazette forlag 2002). Tidligere har han vært HumorRedaktør Tidsskrift for Den norske lægeforening og vært avdeligsoverlege og senterleder for dagkirurgisk senter, Ullevål Universitetssykehus (1998-2004).

Tyrdal er cand.med fra Universitetet i Oslo 1982. Han er godkjent spesialist i generell kirurgi og grenspesialist ortopedisk kirurgi 1994. I 1999 disputerte han for den medisinske doktorgrad med arbeidet ”Elbow problems among goalkeepers in team handball – handball goalie’s elbow”. Etter dette har han blitt ”kvistspesialist” i albuekirurgi, men har beholdt bredden da han fortsatt opererer begge sider. Han har pedagogisk basiskompetanse fra universitetet i Oslo (1996).

Han har bred idrettsmedisinsk bakgrunn og er norgesmester i håndball fem ganger (1972-1987). Han har vært overlege for Norges Idrettsforbund (1988) og avd. lege ved Hærens Jegerskole (1984), styremedlem og kasserer i Norsk Idrettsmedisinsk forening (1988- 1993) og håndballtrener.

Stein Tyrdal var en av initiativtakerne til og den første president i Nordisk selskap for medisinsk humor som ble stiftet 16. januar 1999. Han er fortsatt president. I 2002 ble det arrangert nordisk kongress i medisinsk humor i Oslo med tema ”Humor og kommunikasjon”, mens temaet på kongressen på Island i 2004 var ”Medisinsk humor – praktisk bruk. Humor henger sammen med kreativitet noe som illustreres av at Tyrdal er oppfinner av de merkede ventilhetter (Dekkerker’n) som holder orden på dekkenes plassering ved dekkskifte. Til dette fikk han etableringsstøtte av Statens Nærings og Distriktsutviklingsfond (SND) og er nå daglig leder av Elastra as.

Han er gift og far til to…….

Noen forsiktige tilbakemeldinger om Tyrdals foredrag

”Han illustrerer sine uttallige poenger med trekk fra hverdagshumor, fra arbeidsplasser, fra likestillings- og kjønnsrollemønstre, fra barne- og voksenhumor og fra tegneserier” samt ”overraskende fyndord”. (Sandefjords blad 200401)

Utelukkende positive tilbakemeldinger (dessverre …) (Thomas Falkenberg, Kinnarps as)

” Dette var så bra!”. (Sykehusapoteket ved Rikshospitalet, mars 2005)

”Takk for foredraget i går. Det hadde tydeligvis en god virkning for vi hadde en veldig fin diskusjon på møtet senere på ettermiddagen.” (Norplan)

”Jeg hadde en veldig inspirerende dag på Hamar under ditt foredrag om humor og motivasjon. Jeg prøver hardt å glemme det meste av det du sa, uten særlig hell! ” (Frank Hammertrø, MAN Last og Buss AS, Rudshøgda)

”Jeg vil på vegne av Gas business school benytte anledningen til å takke Stein Tyrdal for et interessant , lærerik og morsomt Fredagsforum. Det ble en fin avslutning på semesteret.” (Ester Hognestad MacLeod, Skolesjef Gas business school (GBS))

”Responsen på frokostmøtet med deg har bare vært strålende! Alle var kjempefornøyd, jeg
har ikke hørt en negativ reaksjon. Tvert imot har det vært slik “dette
burde vi ha mer av” og “flere av lederne burde vært her” osv.” (Britt Ellen Fjeld, Statoil)

[ess_grid_ajax_target alias=”grid-1″]

×